Snabb omställning av utbildningsleveransen

 

 

Sedan mitten av mars har övergången från den traditionellt analoga utbildningen till den digitala varit utbredd i hela utbildningsbranschen. Övergången till digitaliseringen och Sveriges behov av onlineutbildning är mer påtaglig nu än någonsin tidigare. Likaså behöver alla företag, organisationer och myndigheter ställa om sina interna program och utbildningar.

- Vi får just nu många förfrågningar från företag när det kommer till behovet av att ställa om sina interna ledarskaps-, onboarding-, säljprogram etc från klassrum till digitalt genomförande. Det handlar inte enbart om hur det rent tekniskt ska gå till utan framför allt mer kring hur man ska tänka kring programuppbyggnad samt kvalitetssäkring och effekthemtagning, säger Frederik Johansson, VD på EMG Consulting.

På samma sätt har många utbildningsleverantörer successiv haft en övergång från traditionell klassrumsutbildning till mix av digitala inslag och distansbaserade upplägg. På grund av den pågående situationen med covid-19 har denna utveckling fått raketbränsle där alla skyndsamt fått göra en total övergång till digital verksamhet. Från beställarsidan kan man från början av mars fram till slutet av april se en ökning av sökningarna på distansutbildningar (utbildning.se) med hela 80 % i jämförelse med samma tidsperiod förra året. Man kan alltså förstå den skyndsamma utveckling och omställning som skett.

– Vi såg en stor ökning de veckorna, och där människors behov av att lära sig nya saker och utbilda sig inte har besegrats av coronakrisen, säger Madeleine Lindahl, Kommunikationsdirektör på EMG Sverige som driver utbildning.se. 

 

Frederik Johansson

Frederik har 26 års erfarenhet som projektledare, konsult och ledare inom utbildningsbranschen. Senast i en roll som VD för Lexicon under sex år. Han har också under året anlitats av Svenskt Näringsliv, PTK, LO och Unionen som specialist kring den privata utbildningsbranschen och omställning.