Intervju med Frederik Johansson, VD för EMG Consulting

 

 

- Hej Frederik, du är rätt ny här på EMG?

- Ja, men jag har samtidigt med mig in över 26 års erfarenhet av att ha drivit såväl
nischade specialistbolag som stora utbildningskoncerner i Sverige.

- Vad ser du för egen del som mest inspirerande med att leda och utveckla EMG
Consulting?

- Att efter alla år i branschen få omge mig med marknadens vassaste konsulter inom
olika områden är väldigt stimulerande och utvecklande. Det är ju alltid någon som är
smartare än jag, haha!

- Varför ska en organisation ta kontakt med EMG Consulting?

- Vi är idag det enda specialistbolaget inom kompetensförsörjning som är helt
leverantörsoberoende och som kan bidra med såväl kompetens, systemlösningar som
resurser för att hjälpa kunder till att få ut mer av sin kompetens- och
beteendeutveckling.

- Vad efterfrågas mycket just nu?

- En hel del upphandlingar samt naturligtvis stöd i att ställa om utbildningar och program
från klassrum till digitalt och blandat lärande. Ett annat behov som efterfrågas mer och
mer är hjälp med att skapa rätt lösningar för omställning i arbete. Olika
kompetenshöjande och kompetensväxlande insatser, även med stöd från det reguljära
utbildningssystemet.

- Vilka uppdrag brinner du själv lite extra för?

- De uppdrag där vi tillsammans med kunden skapar konkreta och mätbara resultat i
deras verksamhet är alltid extra speciellt. Det är också något jag arbetat med i närmare
20 års tid.

- Vad önskar du just nu?

- Att vi besegrar den pandemi som nu lamslår samhället och resulterar i så mycket
tragedi runt om i världen.

 

Picture of EMG Consulting
EMG Consulting

EMG Consulting är en verksamhet med specialistkompetens inom kompetensutveckling och omställning. I partnerskap med kund erbjuder vi specialister som bidrar med stöd och resurser utifrån nutida och framtida behov.