Kundunika portaler för uppdragsutbildning

 

EMG Consulting och Findcourses PRO genomför nu en satsning på uppdragsutbildning för att tillsammans med ett antal YH-arrangörer möta det stora behov som finns kring re-skilling och up-skilling för yrkesverksamma och personer i omställning. Utbildningarna bör helt eller i huvudsak kunna genomföras på distans för att underlätta studier parallellt med arbete.

Satsningen ligger i linje med EMG:s övergripande vision om att det ska vara lätt för alla att hitta rätt utbildning. Planen är nu att vi ska kunna ha en lansering av erbjudandet senast den 1 april. Vid sidan av dialog och samverkan med utvalda YH-arrangörer, för att fylla portalen med ett brett och bra utbud, sker parallellt dialog med ett antal intressenter som vill vara med och ”kravställa” lösningen utifrån sina beställarperspektiv.

Totalt kommer utbudet ha ett 30-tal olika utbildnings-/yrkeskategorier, där dock var och en av de större beställarna ska kunna anpassa sin egen site genom att t.ex. kunna välja ut vilka kategorier som ska finnas tillgängliga för dem.

Kort bakgrund till initiativet

Frederik som projektleder satsningen tillsammans med Findcourses PRO har i 26 år arbetat med att erbjuda kompetensutveckling till yrkesverksamma i näringslivet, och genom åren byggt upp ett stort kontaktnät i ledande befattningar. Under våren 2020 var Frederik även anlitad som enda extern konsult i omställningsgruppen (Svenskt Näringsliv, PTK, Unionen och LO), där man arbetade fram ett underlag till parternas förhandlingar med syfte att ge anställda stärkta möjligheter till kompetensutveckling och omställning/karriärväxling. Helt enkelt lösningar för att stärka arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden.  

Frederik har därefter under hösten 2020 fört dialog med ett antal större företag, trygghetsorganisationer, fackförbund och branschorganisationer om möjligheterna i det reguljära utbildningssystemet för omställning, i form av uppdragsutbildning. Alla företag och organisationer visar stort intresse och vill även vara med och ”kravställa” lösningen utifrån sina specifika behov. På Findcourses PRO:s kundunika portaler (Volvo, H&M, Skatteverket, Swedish Match m.fl.) kommer vi också kunna marknadsföra och erbjuda uppdragsutbildning.

 

Uppbyggnad och affärsmodell

Det vi i korta drag behöver nu från intresserade YH-arrangörer är ett utbud av kurser med innehåll, förkunskapskrav, datum/längd och priser på de utbildningar ni väljer att erbjuda som uppdragsutbildning. Det kostar ingenting att publicera och marknadsföra utbudet. Dock lämnas en rabatt till oss som köpare av dessa utbildningar till våra beställare/kunder.

Under Q1 fyller vi portalen med ett gediget och bra utbud. Parallellt genomförs ett stort antal möten och workshops med omställningsorganisationer, större företag, branschorganisationer, småföretagarorganisationer, fackförbund m.fl. för att vi i samband med lanseringen den 1 april ska ha en stor efterfrågan med köpande kunder till de uppdragsutbildningar som finns med i portalen.

Vill du ta del av erbjudandet? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Kontakta oss här!

Skillnaden mellan uppdragsutbildning och den ”vanliga” är att det är ni som prissätter och en arbetsgivare som betalar. Det är också arbetsgivarens ansvar att deltagaren har rätt förkunskaper och kan tillgodose sig utbildningen. Fakturering sker vid utbildningens start så risk för ”avhopp” (ekonomiskt) finns inte. Vi kan från vår sida jobba med bokningar istället för intresseanmälan/ansökan. Dock sker bokningen i form av en ”förfrågan”, för att ni ska ha makten att kunna välja att acceptera eller neka bokningen.

Vid större behov från en eller flera beställare tar vi kontakt med er för att ni ska kunna planera och offerera en kundunik start av uppdragsutbildning (kan då exempelvis anpassas i tid, kompletteras med annan utbildning etc). Ett tredje scenario kan vara att vi upplever en stor efterfrågan på en specifik utbildning och att vi då gemensamt diskuterar om det bör/är möjligt att sätta upp en ren uppdragsutbildning med start ex. två-tre månader bort för att kunna fylla upp den med tillräckligt många deltagare.

FindCourses PRO sköter all dialog och administration som behövs och efterfrågas från beställarorganisationerna. För er som leverantör blir därmed Findcourses PRO en SPOC (Single point of contact) för bokningar, av- och ombokningar, fakturering etc.

 

Vad händer efter lanseringen?

EMG Consulting kommer naturligtvis arbeta vidare för att antalet beställare successivt blir fler och fler över tid. Utifrån beställarnas uttalade nutida och framtida behov förs kontinuerlig dialog med de YH-arrangörer som är med för att säkerställa att utbudet i största möjliga mån matchar kundernas efterfrågan.

Vi ser denna satsning som ett partnerskap mellan oss, där vi tillsammans arbetar för att volymerna successivt ökar och att vi säkerställer väl fungerande processer/arbetssätt rörande utbud samt bokningar och annan kringliggande administration. Därför ser vi gärna löpande avstämningsmöten för att säkerställa en ständig förbättring utifrån de mål vi gemensamt har med satsningen.

Kontakta oss för mer information! 

Frederik Johansson

Frederik har 26 års erfarenhet som projektledare, konsult och ledare inom utbildningsbranschen. Senast i en roll som VD för Lexicon under sex år. Han har också under året anlitats av Svenskt Näringsliv, PTK, LO och Unionen som specialist kring den privata utbildningsbranschen och omställning.