TJÄNSTER

Vi får företag och organisationer att växa genom kompetensutveckling

Vi erbjuder specialister som bidrar med stöd och resurser utifrån nutida och framtida behov

När det kommer till omställning finns en bred palett av distansbaserade lösningar. Dessa kan utgå från det reguljära utbildningssystemet, utbildningar samfinansierade med andra företag och organisationer eller helt nyutvecklade anpassade program.

 

Våra tjänster:




Vi hjälper till att ställa om befintliga program, ex. till mer av digitala inslag



Vi hjälper till att utveckla helt nya program, för kompetens- och beteendeutveckling



Vi hjälper till med upphandlingar samt inför nya sätt att kostnadseffektivisera utbildningsinköp



Vi hjälper till att öka kontrollen över alla inköp, kostnader och kvalitet




Vi matchar kunders behov av omställning och kompetenslyft mot rätt utbildningar via både det reguljära utbildningssystemet och den privata utbildningsbranschen



Vi hjälper till med implementering av arbetssätt som säkerställer effekt/ROI på utbildning



Vi hjälper till med utveckling av tester, testgenomförande och certifieringar

Vi tar alltid avstamp i kundernas behov, utmaningar eller möjligheter

Nedan är tre exempel på uppdrag vi levererat med och för våra kunder.
 

Öka merförsäljning

För ett av de marknadsledande bemanningsföretagen ökade vi merförsäljningen genom deras resurskonsulter ute hos kund. Efter sex månader hade programmet levererat mer än nio ggr pengarna tillbaka i effekt av investeringen (ROI).

Pressa pris per deltagare

För ett internationellt industriföretag hjälpte vi till med upphandlingen av en stor utbildningsinsats. Genom ett väl genomtänkt utvecklat program och förhandling med leverantörer kunde vi presentera ett pris per deltagare som motsavarade ca. 20% av det normala ”listpriset”.

Stora & komplexa företag

För ett stort företag byggde vi upp ett säkerställande av kompetens hos medarbetarna hos alla deras partners. Totalt berördes fler än 15 000 personer vilka nu årligen kompetensutvecklas och certifieras (ÅKU, Årlig
kunskapsuppdatering).