OM OSS

Med vårt breda nätverk av konsulter och utbildnings­arrangörer erbjuder vi marknadens mest kompletta lösningar för kompetensutveckling

Rectangle 25-1
 

Flexibilitet och skräddarsydda lösningar skiljer oss från andra

När det kommer till omställning finns en bred palett av distansbaserade lösningar. Dessa kan utgå från det reguljära utbildningssystemet, utbildningar samfinansierade med andra företag och organisationer eller helt nyutvecklade anpassade program.

Våra konsulter och systemstöd ger dig som kund




Ökad kostnadseffektivitet vid investering i kompetensutveckling



Ökad kontroll och kontinuitet över inköp och kvalitet



Tydligare koppling mellan de uttalade kompetensbehoven och verksamhetens behov



Ett säkerställande av mätbara effekter i de program som bedrivs/genomförs (ROI).

Möt EMG consultings team av specialistkompetenser


Frederik-1

 

Frederik Johansson

Frederik har 26 års erfarenhet som projektledare, konsult och ledare inom utbildningsbranschen. Senast i en roll som VD för Lexicon under sex år. Han har också under året anlitats av Svenskt Näringsliv, PTK, LO och Unionen som specialist kring den privata utbildningsbranschen och omställning.

Cecilia-1

 

Cecilia Fahlberg

Cecilia verkar som konsult/rådgivare för intresseorganisationer, politiskt styrda organisationer, opinionsbildning, kommunikation och arbetsmarknadsfrågor i vid bemärkelse. Cecilia har en lång erfarenhet och breda kunskaper inom arbetsmarknadsfrågor med förflutet bl.a. som Unionens ordförande i sju år och därefter som ansvarig för olika arbetsmarknadspolitiska utredningar på uppdrag av regeringen och arbetsmarknadens parter.

Mårten-1

 

Mårten Salander

Mårten har en gedigen erfarenhet som chef och växlade år 2001 över som konsult med nu nästan 20 års erfarenhet av organisations- och affärsutveckling.


urban_stenberg

 

Urban Stenberg

Urban Stenberg har skapat och drivit ett antal egna företag samt suttit i ledningen för miljardkoncerner. Sedan 15 år tillbaks tränar han människor i ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Den röda tråden handlar om att upptäcka och förstå de mekanismer som styr det mänskliga psyket och som skapar våra liv. Urban brinner för att hjälpa människor att se sin storhet och agera för att skapa kraftfulla resultat i sina och andras liv.

Annika-1

 

Annika Thörnlund

Annika har i 30 år varit en av Sveriges mest eftertraktade utbildare och konsult när det kommer till IT-användande. På senare år inte minst för Office 365.

Rafael-1

 

Rafael Pimenta

Rafael lämnade Försvarsmakten år 2000 där han var huvudlärare i ledarskap vid dåvarande Krigsskolan Karlberg. Han blev i samband med det konsult inom ledarskap och organisering.


Niklas

 

Niclas Pettersson

Niclas Pettersson är specialist på att med stöd av kompetens- och beteendeutveckling driva affärs- och organisationsutvecklingsprocesser för att skapa kundfokuserade företagskulturer inom framför allt handel, hotell och restaurang.

”Tänk på att 1% ökning i NKI motsvarar 4,6% ökning av bolagsvärdet”

Stefan-1

 

Stefan Hallberg

Stefan är en av våra experter när det kommer till digitalt lärande. Han var i flera år VD för ett av de marknadsledande e-learningföretagen i Sverige (Xtractor) och arbetar nu framgångsrikt med Gamification och utbildningsprogram som ger mätbara effekter genom bestående beteendeförändringar.

 

Helena Ståhl

Helena Ståhl har utvecklat helt unika utbildningsprogram och verktyg som de är helt ensamma om i världen med kunder i över 25 länder, en tillämpningsgrad på 87 % och stor erfarenhet att mäta effekt och utfall med ROI.


anders_sandberg

 

Anders Sandberg

Anders har Civ.ek i organisationsanalys och M.Sc i Innovation Management.

Anders har arbetat i 25 år med projekt, program och portföljhantering, både nationellt och internationellt i privat och offentlig sektor. Anders har arbetet med framtagande av kompetensstandarder (ISO) och har en gedigen erfarenhet kring kvalitetssäkring, metoder och principer för mäta och bedöma kritisk kompetens på olika områden. Anders är författare till rapporten Individuell certifiering av kompetens (ISBN 978-91-637-4964-3).


Anders Raanaes

Anders har 25 års erfarenhet inom utbildningsbranschen, inte minst inom YH-utbildning och omställning, och är en konsult med inriktning i branschen på organisationsstyrning, förändringsarbete, problemlösning och förhandling.

Marcus Lippert

Marcus har lång erfarenhet av att sätta samman och managera Blended Learning-program till myndigheter och företag. Marcus har även en unik bredd i kompetens specifikt vad gäller IT-proffsområdet där hans fokus ligger på att analysera kundernas behov och sen ta fram de mest kostnadseffektiva utbildningslösningarna.

Peter Rosell

Peter har varit konsult och utbildare sedan år 2000. I sin roll hjälper han organisationer att strukturerat och mätbart arbeta med effektiv målstyrning.

Vi är en del av något mycket större

EMG consulting är en del av Educations Media Group som tillsammans jobbar med visionen att hjälpa alla i hela världen att hitta sin utbildning. EMG har funnits i utbildningsbranschen sedan 2001 och har sitt huvudkontor i Stockholm och sysselsätter över 200 medarbetare. Vi är verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, USA och Storbritannien.